BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 919/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 833/2002 z dnia 11.02.2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2002 rok.

Na podstawie art. 127 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 71 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 833/2002 z dnia 11.02.2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany w §5:
a) wiersz 11 kolumna 4 “Okres objęty kontrolą” tabeli otrzymuje brzmienie: “1.01.2001-31.12.2001 r.”;
b) wiersz 11 kolumna 6 “Termin przeprowadzenia kontroli” tabeli otrzymuje brzmienie:
“25.04-30.04.2002 r.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Konieczność zmiany okresu kontrolowanego i przesunięcia terminu kontroli Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu wynika z zastrzeżeń do dokumentacji prowadzonej przez Dom w 2001r. Zastrzeżenia zgłoszone zostały pismem sygn. PCPR-VI/82334/3/02 z dnia 19.04.2002r. przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które przejęło obsługę finansowo-księgową Domu.

Ryszard Pomin
Starosta Poznański

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 15:25
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-02 10:43

« wstecz

Banery