BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 920/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwitnia 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2002 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i me działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 921/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowych ,,Strażak Roku Powiatu Poznańskiego oraz ,,Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”.

Uchwała Nr 922/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2002r.

w sprawie:
udzielenia zlecenia dla "Domu Książki" S.A. ul. Gwarna 13 w Poznaniu na zorganizowanie "Prezentacji kultury powiatu poznańskiego" w ramach "Majówki z książką".

Uchwała Nr 923/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 882/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Uchwała Nr 924/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2002r.

w sprawie:
uchylenia uchwały Nr 878/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wybór biegłego rewidenta dla Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. oraz
w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Banery