BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 925/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 maja 2002r.

w sprawie:
podziału środków finansowych na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 926/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 maja 2002r.

w sprawie:
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2002.

Uchwała Nr 927/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 maja 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia podziału środków budżetowych 2002 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 928/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 maja 2002r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Fundacji Tenisowej GEM-SET-MECZ z Poznania na zorganizowanie prezentacji zespołów muzycznych z powiatu poznańskiego w Zakopanem.

Banery