BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 925/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 maja 2002r.

 

w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/278/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002, w związku z uchwałą, Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 874/2002 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, uchwala się co następuje:

§ 1. Zarząd zatwierdza podział środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Do Starostwa Powiatowego wpłynęły 2 wnioski nauczycieli szkół i placówek oświatowych o dofinansowanie dokształcania. Wnioski zostały poparte przez dyrektorów tych placówek. Na podstawie "Regulaminu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański" proponuję dofinansowanie dokształcania w wysokości zgodnej z załącznikiem. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od potrzeb szkoły, wynikających z posiadania odpowiednio wykształconej kadry.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-07 15:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-02 16:37

Banery