BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 926/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 maja 2002r.

 

w sprawie: wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2002.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 — tekst jednolity) oraz Uchwały Rady Powiatu nr XL/279/2002 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól o uprawnieniach szkól publicznych i internatów niepublicznych w roku 2002, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkól publicznych otrzymują, miesięczną, dotację w roku budżetowym 2002 w wysokości:
- 187,5 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego,
- 82,5 zł na jednego ucznia szkoły zawodowej dla dorosłych,
- 72,5 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
.

§ 2. Internaty przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w roku budżetowym 2002 w wysokości 295 zł miesięcznie na jednego ucznia.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie w placówkach niepublicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XL/279/2002 z dnia 29 stycznia 2002 r., w związku z ustawą o systemie oświaty z dnia 9 listopada 2000 r., od dnia 1 stycznia 2001 roku szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki, otrzymują, na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat. Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości 50% wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.
Internaty niepubliczne otrzymują, z budżetu Powiatu dotację równą, średnim wydatkom bieżącym, ponoszonym na jednego wychowanka tego samego typu internatu szkoły publicznej.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 15:35
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-02 16:41

« wstecz

Banery