BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 927/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 maja 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych 2002 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 — tekst jednolity) art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmian.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom me zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań Powiatu Poznańskiego oraz uchwały Nr XXXIX/278/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zestawienie podziału środków budżetowych na realizacją zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przedstawiony przez Komisję Konkursową, wg tabeli:

Lp. Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania Przyznana kwota
1. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obóz letni "W 80 dni dookoła świata" 2 000,-
I Drużyna Harcerek "Wiatry"
ul. Leszczynowa 15
62-095 Murowana Goślina

2. Związek Nauczycielstwa Polskiego IV Edycja Konkursu Literackiego dla dzieci 1 900,-
Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP młodzieży "Nie pochłonie nas ekran"
ul. A. Mickiewicza 32
60-836 Poznań

3. Gminny Ośrodek Kultury "SEZAM" Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci w Świnoujściu 1 000,-
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne

4. Sekcja Olimpiad Specjalnych "Urwisy" I Wielkopolski Mityng Olimpiad Specjalnych 500,-
   w Tenisie Ziemnym (eliminacje) 500,-
ul. Obornicka 314
60-691 Poznań
Razem: 4 400,-

§ 2. Zestawienie podziału środków finansowych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowi podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Komisja Konkursowa ds. wyboru najlepszych wniosków na realizację zadań w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i me działające w celu osiągnięcia zysku, na swoim posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2002 r. dokonała podziału środków określonych na ten cel w uchwale budżetowej na 2002 r. Sporów zgłoszonych 16 wniosków Komisja wytypowała 4, które spełniają warunki określone w przyjętych przez Radę Powiatu kryteriach.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2003-07-09 11:15
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 09:21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-09 11:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-13 09:55

« wstecz

Banery