BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 935/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2002r.

 

w sprawie: wydania zezwolenia na używanie łodzi z silnikiem spalinowym o mocy do 6,0 KM przez Społeczną Straż Rybacką przy kole PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym na terenie jez. Lusowskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami) oraz § 5 uchwały Nr IX/74/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Poznańskiego, zmienionej uchwałą nr XXXII/230/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/74/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1999 r., uchwala się co następuje:

§ 1. Zezwala się Społecznej Straży Rybackiej przy kole PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym na korzystanie z łodzi o nr rejestracyjnym WP-POZ-0679-A z silnikiem spalinowym o mocy do 6,0 kM na jez. Lusowskim — do przeprowadzania kontroli osób wędkujących ze środków pływających oraz wyławiania zatopionych sznurów i sieci kłusowniczych.

§ 2. Powyższe zezwolenie wydaje się na okres od maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., w ciągu całej doby, przy zachowaniu częstotliwości używania łodzi 2-3 razy w tygodniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W czerwcu 1999 roku Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Poznańskiego. Powyższym zakazem zostało objęte również Jez. Lusowskie.
Społeczna Straż Rybacka przy kole PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym zwróciła się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na używanie łodzi z napędem spalinowym do przeprowadzania kontroli osób wędkujących ze środków pływających oraz wyławiania zatopionych sznurów i sieci kłusowniczych na Jez. Lusowskim. Kontrole mają być przeprowadzane średnio 2-3 razy w tygodniu, w ciągu całej doby. w okresie kiedy na jeziorze nie występuje pokrywa lodowa.
Wniosek Społecznej Straży Rybackiej przy kole PZW Nr 132 poparty został przez Zarząd Gminy Tarnowo Podgórne.

Jerzy Lechnerowski
Członek Zarządu

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 15:59
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 14:00

« wstecz

Banery