BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 937/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie nadzoru serwisowego kotłowni olejowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59 poz. 1254) Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy "CIEPŁOWNIK" sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach, ul. Grunwaldzka 475 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie nadzoru serwisowego kotłowni olejowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, która zaoferowała realizację zadania za cenę 4.099,20 zł. brutto na okres do dnia 30 czerwca 2003.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie nadzoru serwisowego kotłowni olejowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono 2 oferty:

Nr oferty nazwa Cena brutto(do 30.06.2003) Czas reakcji serwisu

1 CIEPŁOWNIK 4.099,20 zł 30 min.
2 KORAL PLUS 3.952,80 zł 120 min.

Na podstawie kryteriów wyboru: cena - 80 %, czas reakcji serwisu - 20 %
wybrano ofertę nr 1

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 16:01
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 13:26

Banery