BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 939/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2002r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych i innych składników majątkowych Fundacji Pomocy Samotnej Matce z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 22.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia przekazać nieodpłatnie środki trwałe i inne składniki majątkowe wymienione enumeratywnie w załączniku stanowiących integralną część niniejszej Uchwały Fundacji Pomocy Samotnej Matce z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 22.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Sprzęt komputerowy oraz inne składniki majątkowe będące przedmiotem niepodatnego przekazania Fundacji Pomocy Samotnej Matce z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Garbary 22 pochodzą ze zlikwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych położonych w Poznaniu przy ulicySłowackiego 8.
Składniki majątkowe wymienione enumeratywnie w załączniku stanowiącym integralną część do przedmiotowej Uchwały ze względu na zużycie funkcjonalne nie są przydatne w działalności Starostwa Powiatowego.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

Załącznik:
Wykaz składników majątkowych przeznaczonych do przekazania Fundacji Pomocy Samotnej Matce:
1. komputer,
2. komputer,
3. komputer,
4. monitor czarno-biały,
5. monitor czarno-biały,
6. monitor czarno-biały,
7. monitor czarno-biały,
8. monitor czarno-biały,
9. fax. Schnaider,
10. szafka do dokumentów,
11. szafka do dokumentów
.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 16:03
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 13:32

« wstecz

Banery