BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 940/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2002r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji budowlanej związanej z uporządkowaniem gospodarki cieplnej w obiekcie SOSW w Owińskach, pl. Przemysława 9.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej dokumentacji.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59 poz. 1254) Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej związanej z uporządkowaniem gospodarki cieplnej w obiekcie SOSW w Owińskach, pl. Przemysława 9.

§ 2. Zatwierdzić dokumentację przetargową, stanowiącą załącznik* do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Aleksandra Waszak;
2. Grażyna Szmygin;
3. Olgierd Pietrzak;
4. Adam Habryło.

§ 4. Wykonanie Uchwały Powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-07 16:04
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 13:35

Banery