BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 942/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2002r.

 

w sprawie: udziału Powiatu Poznańskiego w kosztach organizacji III Rodzinnego Zlotu Rowerowego Rower Cup 2002.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 01 nr 142 poz. 1592)

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 500 PLN jako udział Powiatu Poznańskiego w kosztach organizacji III Rodzinnego Zlotu Rowerowego Rower Cup 2002.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą, z budżetu powiatu dział 750 administracji publicznej, rozdział 75095 — pozostała działalność.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju i Promocji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Rodzinne zloty rowerowe w swoim założeniu są masowymi imprezami integracyjnymi, w których za cel stawiamy sobie dobro rodziny i umacnianie jej pozycji w społeczeństwie XXI w. Pomysł organizowania zlotu rowerowego Rower Cup na trwałe wpisał się w życie kulturalno - sportowe miasta jako coroczna masowa impreza rodzinna, a w dotychczasowych rajdach w dużym stopniu uczestniczyli mieszkańcy powiatu poznańskiego. Podjęcie uchwały uważam za celowe.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 16:06
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 14:23

« wstecz

Banery