BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Uchwała Nr 943/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r.

w  sprawie:
upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego do udzielania zamówień publicznych o wartości do 30.000 EURO.

Uchwała Nr 944/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. w ZSOiZ w Rokietnicy -
filia w Poznaniu, ul. Rubież 20 w oparciu o projekt budowlany.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 945/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r. 

w sprawie:
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 946/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r.

w sprawie:
1. Ponownego ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu segmentu "A", "B" i "D" budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik* do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 947/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r. 

w sprawie: 
wypowiedzenia zarządcy nieruchomości "Lider" Spółka z o.o. z siedzibą - Poznań, ul. Jeleniogórska 7 umowy
o zarządzanie (OP I 3432/3/2001) nieruchomością położona w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 948/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 592/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie udzielenia ulgi czynszowej w opłatach czynszowych NZOZ "ELLMEDD".

Uchwała Nr 949/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7828
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-05 14:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-30 15:17