BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 950/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 maja 2002r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie numerycznej obiektowej mapy katastralnej wraz z uzbrojeniem terenu obrębu Kamińsko, gmina Murowana Goślina, województwo Wielkopolskie
w systemie GEO-INFO 2000.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 951/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 maja 2002r.

w sprawie:
ustalenia projektu założeń do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003 oraz określenia materiałów stanowiących wnioski do projektu budżetu.

Uchwała Nr 952/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 maja 2002r.

w sprawie:
dofinansowanie organizacji wyprawy rowerowej Powiat Poznański — Powiat Hanowerski.

Uchwała Nr 953/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 maja 2002r.

w sprawie:
opinii w przedmiocie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic osiedlowych.

Uchwała Nr 954/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 maja 2002r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty w wysokości 1000 zł na ufundowanie nagród rzeczowych dla finalistów szczebla powiatowego programu edukacji komunikacyjnej "Moja rodzina jeździ bezpiecznym samochodem".

Uchwała Nr 955/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 maja 2002r.

w  sprawie:
pokrycia kosztów zakupu nagród w zawodach balonowych Grand Prix Baltic 2002 w Tarnowie Podgórnym.

Banery