BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 950/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 maja 2002r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie numerycznej obiektowej mapy katastralnej wraz z uzbrojeniem terenu obrębu Kamińsko, gmina Murowana Goślina, województwo Wielkopolskie w systemie GEO-INFO 2000.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na opracowanie numerycznej obiektowej mapy katastralnej wraz z uzbrojeniem terenu obrębu Kamińsko, gmina Murowana Goślina, województwo Wielkopolskie w systemie GEO-INFO 2000.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:

1. Włodzimierz Dziurkiewicz - przewodniczący komisji;
2. Grażyna Szmygin;
3. Barbara Piasecka;
4. Józef Karcz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Z działu 010 rozdział 01005 Powiat Poznański otrzymał dotację w kwocie 115 600 zł. Kwota ta może być wydana tylko na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Ze środków tych uważam za celowe wykonanie mapy katastralnej dla wsi Kamińsko. Mapy przekazane z Obornik są, nieczytelne i w bardzo złym stanie technicznym. Nakładka uzbrojenia terenu zostanie sfinansowana ze środków FZGiK. Orientacyjny koszt wykonania obiektu 50 000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-08 08:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-05 14:45

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5648
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-30 10:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 12:52