BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 956/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2002r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Banery