BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 957/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 czerwca 2002r.

w sprawie:
 zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej co. w ZSOiZ w Rokietnicy — filia w Poznaniu, ul. Rubież 20.

Uchwała Nr 958/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 czerwca 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji budowlanej związanej z uporządkowaniem gospodarki cieplnej w obiekcie SOSW w Owińskach, pl. Przemysława 9.

Uchwała Nr 959/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 czerwca 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego segmentu "D" Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 960/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 czerwca 2002r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Banery