BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 961/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
zwrotu kosztów zabezpieczenia medycznego uroczystości Akademickiego Apelu nad jeziorem Lednica.

Uchwała Nr 962/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia kwot przeznaczonych na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z terenów wiejskich uczących się w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 963/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie kompletnego projektu budowlanego modernizacji budynku
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 964/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację serwera, oprogramowania operacyjnego oraz antywirusowego i licencji NetWare 5,0 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 965/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
ustalenia wysokości stawek za najem sali konferencyjnej, sali sesyjnej znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 966/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
powierzenia pani Marii Tomaszewskiej stanowiska dyrektora Ośrodka-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach, pl. Przemysława.

Uchwała Nr 967/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu Panu Przemysławowi Jankiewiczowi.

Uchwała Nr 968/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu Panu Piotrowi Choryńskiemu.

Uchwała Nr 969//2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
udziału powiatu poznańskiego w kosztach organizacji stoiska integracji europejskiej na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Uchwała Nr 970/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały 151/26/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 roku w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń i obiektów.

Uchwała Nr 971/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
udzielenia dofinansowania Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z przeznaczeniem na organizację pobytu wakacyjnego dzieci z Wileńszczyzny.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 972/2002

w sprawie:
 ufundowania nagórd w konkursie fotograficznym pt. "Dolina Cybiny zimą i wiosną", który organizowany jest przez Polski Klub Ekologiczny w wysokości 200 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Uchwała Nr 973 /2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
udziału powiatu poznańskiego w kosztach ufundowania sztandaru dla Gimnazjum w Rokietnicy.

Uchwała Nr 974/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 882/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2002r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 975/2002

w sprawie:
zmiany przewodniczącego Komisji przetargowej ds. wyboru oferty na zakup pojemników do segregacji śmieci. Na przewodniczącego Komisji powołuje się w miejsce p. J. Lechnerowskiego p. Krzysztofa Generalczyka.

Uchwała Nr 976 /2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 czerwca 2002r.

w sprawie:
udziału powiatu poznańskiego w kosztach organizacji Koncertu Jubileuszowego Chóru Kameralnego UAM.

Banery