BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 961/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2002r.

 

w sprawie: zwrotu kosztów zabezpieczenia medycznego uroczystości Akademickiego Apelu nad jeziorem Lednica.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" s.p.z.o.z., zwanemu dalej "Szpitalem", kwotę w wysokości 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zabezpieczenia medycznego uroczystości Akademickiego Apelu, który odbył się w dniach 18 i 19 maja 2002 r. nad jeziorem Lednica.

§ 2. Przekazanie środków finansowych nastąpi z działu 750/95 "Pozostała działalność".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Gabrieli Ozorowskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
W dniach 18 i 19 maja 2002 r. miał miejsce organizowany przez OO. Dominikanów Akademicki Apel nad jeziorem Lednica. W ramach zabezpieczenia medycznego młodzieży przybyłej na uroczystości, Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" zapewnił karetkę, dyżur lekarza oraz kierowcę. Ogólny koszt zabezpieczenia medycznego wyniósł 1200 zł. Zarząd Powiatu postanowił zwrócić Szpitalowi poniesione nakłady. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-08 09:10
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-06 10:15

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13490
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-06 11:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-30 15:17