BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 966/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2002r.

 

w sprawie: powierzenia pani Marii Tomaszewskiej stanowiska dyrektora Ośrodka Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pl. Przemysława.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 – tekst jednolity) oraz art. 36 a ust. 1 i ust. 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego powierza stanowisko dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Pani Marii Tomaszewskiej.

§ 2. Okres powierzenia stanowiska dyrektora ustala się na czas od 1.09.2002 do 31.08.2007r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 36 a ust. 1,2,3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora osobie wyłonionej w drodze konkursu. W dniu 18 kwietnia 2002 r. przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora. Komisja Konkursowa wyłoniła kandydatkę na to stanowisko dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, którą jest pani Maria Tomaszewska i zaproponowała Zarządowi Powiatu Poznańskiego powierzenie jej tego stanowiska na okres 5 lat.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-08 09:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-06 11:14

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12973
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-06 11:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40