BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 970/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2002r.

 

w sprawie: zmiany uchwały 151/26/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 roku w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń i obiektów.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 — tekst jednolity) oraz art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 151/26/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 r. wprowadza się zmianę § 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, wymienionych w załączniku Nr 1, do wynajmowania obiektów użytkowych kierowanej jednostki na czas do 12 miesięcy.
2. Najem odbywa się na podstawie cennika stawek ustalonych przez kierownika jednostki.
3. Kierownik jednostki jest zobowiązany stosować przy najmie kwoty nie niższe niż wymienione w Załączniku Nr 2, z zastrzeżeniem pkt 4. Kwoty podane w załączniku Nr 2 są kwotami brutto.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od ustalonego cennika stawek najmu, za zgodą, Zarządu Powiatu.
5. Najem na czas dłuższy niż określony w § 1 ust. 1, lecz nie dłuższy niż 3 lata, wymaga zgody Zarządu Powiatu.

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Załącznik Nr 1

Wykaz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu:
1. Lidia Szymczak Dyr. ZSOiZ w Bolechowie
2. Halina Kalisz Dyr. LO w Kórniku
3. Magdalena Fręśko Dyr. LO w Puszczykowie
4. Piotr Choryński Dyr. ZSO w Swarzędzu
5. Przemysław Jankiewicz Dyr. ZSZ w Swarzędzu
6. Roman Samcik Dyr. ZSOiZ w Mosinie
7. Kazimierz Nowak Dyr. ZSOiZ w Rokietnicy
8. Wiesław Ereński Dyr. OS-W dla Dz. Niew. w Owińskach
9. Zofia Springer Dyr. SOS-W w Mosinie
10. Bogusław Balczyński Dyr. Domu Dz. w Kobylnicy
11. Jerzy Noskowiak Dyr. Domu Dz. w Kórniku-Bninie

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

Załącznik Nr 2

Ustala się następujący cennik minimalnych stawek najmu brutto obowiązujący w placówkach oświatowych i wychowawczych Powiatu Poznańskiego:
1. Sala gimnastyczna: 10 zł/h
2. Pokój w internacie: 100 zł/miesiąc
3. Sala lekcyjna na kursy: 30 zł/h
4. Gabinet lekarski: 100 zł/miesiąc
5. Gabinet pielęgniarki: 50 zł/miesiąc
6. Pomieszczenie na sklepiki szkolne dla uczniów: 300 zł/miesiąc

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-08 09:39
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-06 10:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13014
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-06 11:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:53