BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 974/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2002r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 882/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2002r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) oraz 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), § 7 ust. 2 i § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94 poz. 1097) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1.  § 3 uchwały Nr 882/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" s.p.z.o.z. otrzymuje brzmienie:
"Kontrola odbywać się będzie w dniach od 2 kwietnia 2002 r. do 28 czerwca 2002 r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Uchwala zmieniana określiła zakres przedmiotowy kontroli Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" w ramach nadzoru sprawowanego nad podmiotem w trybie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94 poz. 1097) oraz wskazała osoby upoważnione do jej przeprowadzenia. Niniejsza zmiana przedłuża do dnia 28 czerwca 2002 r. termin przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-08 09:42
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-06 11:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12996
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-06 11:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56