BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 977/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 czerwca 2002r.

w sprawie:
umorzenia należności wobec Pani ……………* z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Uchwała Nr 978/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 czerwca 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę dwóch kserokopiarek dla
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 979/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 czerwca  2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji pomieszczeń parteru dla potrzeb
Biura Obsługi Interesantów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 980/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 czerwca 2002r.

w sprawie:
rozszerzenia przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 981/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 czerwca 2002r.

w sprawie:
dofinansowania organizacji spotkań modlitewnych pod Krzyżem Papieskim.

Uchwała Nr 982/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
dnia 17 czerwca 2002r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 487 pojemników o pojemności 1,5 m3 i 15 pojemników o poj. 3 m3 wykonanych z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

Banery