BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 982/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
dnia 17 czerwca 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 487 pojemników o pojemności 1,5 m3 i 15 pojemników o poj. 3 m3 wykonanych z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59 poz. 1254) Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza wybór firmy TITAN — EKO sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy ul. Topolowa 5, która zaproponowała realizację dostawy pojemników za cenę 429.251,9 zł brutto.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów złożono 2 oferty:

Nr oferty Nazwa Cena brutto
1. TITAN-EKO 429.251,9
2. ABRYS TECHNIKA 434.933,6

Na podstawie kryteriów wyboru oferta nr 1 uzyskała największą ilość punktów.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-08 09:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-06 14:41

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6072
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-30 10:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56