BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 983/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kompletnego projektu budowlanego modernizacji budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 984/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie:
częściowego pokrycia kosztów transportu Orkiestry Dętej w Swarzędzu na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Świeciu.

Uchwała Nr 985/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie:
dofinansowania do wyjazdu Chóru Akademickiego UAM na Międzynarodowe Dni Młodzieży 2002 do Toronto.

Uchwała Nr 986/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie:
dofinansowanie wyjazdu reprezentacji ZHR na zlot Eurojam 2002 do Wielkiej Brytanii.

Uchwała Nr 987/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie:
ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2002.

Banery