BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 989/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r. 

w sprawie:
zlecenia firmie PRI-INSAN robot dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji umowy nr WA 3432/16/2002.

Uchwała Nr 990/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r.

w sprawie:
zlecenia firmie INVEST-PLAN projektu budowlanego zamiennego węzła cieplnego w budynku Szkoły Średniej w Swarzędzu.

Uchwała Nr 991/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 01 lipca 2002r.

w sprawie:
zlecenia firmie “ZRPB-Jan Popławski” robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji umowy nr OPI 3432/40/2001.

Uchwała Nr 992/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r. 

w sprawie:
zatwierdzenia robót budowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej jako dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji umowy nr OPI 3432/40/2001 oraz skierowania pisma do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na zlecenie powyższych robót jako dodatkowych firmie "ZRPB-Jan Popławski ".

Uchwała Nr 993/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 01 lipca 2002r.

w sprawie:
zlecenia firmie INVEST-PLAN pełnienia nadzoru autorskiego przy budowie budynku Szkoły Średniej w Swarzędzu.

Uchwała Nr 994/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r.

w sprawie:
dofinansowanie publikacji numeru specjalnego "Przeglądu Wielkopolski".

Uchwała Nr 995/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r.

w sprawie:
dofinansowania udziału załogi ZMKS w Żeglarskich Mistrzostwach Świata.

Uchwała Nr 996/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r.

w sprawie:
dofinansowania organizacji maratonu pływackiego "Wpław przez Kiekrz".

Uchwała Nr 997/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 998/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 833/2002 z dnia 11.02.2002r. zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 919/2002 z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2002 rok.

Uchwała Nr 999/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 1000/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 1001/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r. 

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 1002/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 1003/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 1004/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 lipca 2002r. 

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Banery