BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1005/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 lipca 2002r.

 

w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji pomieszczeń parteru dla potrzeb Biura Obsługi Interesantów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59 poz. 1254), Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1. Na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119 poz. 773 z 1998 r. z późn. zm.) unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji pomieszczeń parteru dla potrzeb Biura Obsługi interesantów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji pomieszczeń parteru dla potrzeb Biura Obsługi Interesantów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono tylko jedną ofertę.
Na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. Nr 119 poz. 773 z 1998 r. z późn. zm.) postępowanie unieważnia się, gdyż wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Wicestarosta Poznański
Jan Grabkowski
 

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 10:52
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-10 13:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8018
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-11 08:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33