BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1014/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników prac Komisji ds. Likwidacji środków nietrwałych będących na wyposażeniu Starostwa.

Uchwała Nr 1015/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2002r. 

w  sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie I Etapu prac związanych z modernizacją, segmentu "D" w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery