BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1016/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lipca 2002r.

w sprawie:
powołania Pana Jerzego Noskowiaka na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

Uchwała Nr 1017/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lipca 2002r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Poznańskiego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

Banery