BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1016/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 lipca 2002r.

 

w sprawie: powołania Pana Jerzego Noskowiaka na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), art. 47a, pkt 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 900) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia powołać na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie Pana Jerzego Noskowiaka z dniem 1 września 2002 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu Ryszardowi Pominowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Z dniem 31 sierpnia 2002 r. wygasa powołanie Pana Jerzego Noskowiaka na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu Poznańskiego po zasięgnięciu opinii kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie winien powołać dyrektora w/w placówki opiekuńczo-wychowawczej, który będzie spełniać wymogi wynikające z przepisów zawartych w uchwale.
Pan Jerzy Noskowiak posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku:
Matematyka, ukończone studium podyplomowe w zakresie organizacji i zaradzania oświatą dla kadry kierowniczej, posiada dyplom II stopnia specjalizacji zawodowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kurs terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii i muzykoterapii oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
Zgodnie z zapisem § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych pan Jerzy Noskowiak w celu uzupełnienia kwalifikacji zgłosił swój udział w Podyplomowym Studium Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu um. A. Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2002/03.
Pan Jerzy Noskowiak otrzymał pozytywną opinię od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w której szczególnie doceniono stopień jego zaangażowania w pracę, współpracę z organizacjami zewnętrznymi oraz dbanie o jakość wychowania podległej młodzieży.
W związku z deklaracją uzupełnienia kwalifikacji zawodowych proponuję powołać na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kórniku- Bninie Pana Jerzego Noskowiaka z dniem 1 września 2002 r. Podjęcie uchwały uważam za uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 11:10
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-13 08:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3163
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-30 10:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-18 15:15