BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1017/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 lipca 2002r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Poznańskiego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22 stycznia 1999r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59 poz. 1254) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd postanawia przekazać składniki majątkowe otrzymane na mocy Porozumienia z dnia 11 czerwca 2002 roku zawartego między Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim a Powiatem Poznańskim Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Porozumienie z wykazem składników majątkowych stanowi integralną część niniejszej Uchwały*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Finansów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Dnia 11 czerwca 2002r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Waleriana Szamańskiego a Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Starostę Ryszarda Pomina i Wicestarostę Jana Grabkowskiego w sprawie przekazania Powiatowi Poznańskiemu od Skarbu Państwa mienia ruchomego szczegółowo określonego w załączniku* z zaznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Realizując postanowienia niniejszego porozumienia Zarząd postanawia nieodpłatnie przekazać Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie mienie ruchome o wartości 37.042,64zł.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

* Porozumienie z wykazem składników majątkowych - do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 11:11
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-30 10:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3165
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-30 10:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15