BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1018/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lipca 2002r.

 w sprawie:
zlecenia Pani Renacie Lisewskiej pełnienia nadzoru inwestorskiego przy remoncie dachu budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 1019/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lipca 2002r. 

w sprawie:
zlecenia firmie "PM-Projekt - Małgorzata Dymalska" robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji umowy nr WA 343214 2002.

Uchwała Nr 1020/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lipca 2002r.

w sprawie:
zlecenia firmie PINBUD - Janusz Śniedziewski opracowania dokumentacji technicznej na modernizację kotłowni ZSOiZ w Rokietnicy – filia w Owińskach.

Uchwała Nr 1021/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lipca 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Powiecie Poznańskim.

Banery