BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1022/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 lipca 2002r.

 

w sprawie: akceptacji treści umowy przejęcia realizacji świadczeń zdrowotnych oraz dzierżawy mienia Szpitala w Puszczykowie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 1 lit. i) uchwały Nr XLV/307/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia majątku trwałego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Akceptuje się treść umowy przejęcia realizacji świadczeń zdrowotnych oraz dzierżawy mienia Szpitala w Puszczykowie.
2. Treść umowy jest zgodna z uchwalą nr XLV/307/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia majątku trwałego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 1 lit. i) uchwały nr XLV/307/2002 Rady Powiatu poznańskiego z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia majątku trwałego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. dyrektor Szpitala przed podpisaniem umowy dzierżawy ma obowiązek uzyskać dla jej treści pisemna akceptację Zarządu Powiatu Poznańskiego.
W wyniku ogłoszonego przez dyrektora przetargu na wybór dzierżawcy na majątek trwały Szpitala w Puszczykowo została wyłoniona firma Zespół Klinik Specjalistycznych Szpital Gdańsk sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonych negocjacji została uzgodniona przez strony treść niniejszej umowy.
Umowa spełnia wszystkie warunki, jakie Rada Powiatu w swojej uchwale postawiła tj:
- Dzierżawcą będzie osoba prawna, która powoła niepubliczny zakład opieki zdrowotnej;
- Dzierżawca przejmie w użytkowanie składniki majątku trwałego niezbędne do funkcjonowania szpitala jako całości w niezmniejszonym zakresie;
- Dzierżawca zapewni ciągłość świadczeń medycznych Szpitala w niezmniejszonym zakresie;
- Dzierżawca zatrudni dotychczasowych pracowników Szpitala zgodnie z art. 23¹ ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.);
- Dzierżawca przejmie całość zadłużenia Szpitala;
- Dzierżawca dokona w dzierżawiony majątek inwestycji służących zapewnieniu świadczeń medycznych oraz wynikających z umowy dzierżawy, w pierwszych 5 latach trwania dzierżawy w wysokości, co najmniej 10 mln zł. W oparciu o niniejszą uchwałę oraz w/w uchwałę Rady Powiatu dyrektor Szpitala został upoważniony do podpisania umowy dzierżawy w treści zaakceptowanej przez Zarząd Powiatu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 11:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-13 09:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3164
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-13 09:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12