BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1023/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lipca 2002r.

w sprawie:
zmian w uchwałach Zarządu Powiatu nr 1000/2002 i 1004/2002 z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 1024/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lipca 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia tekstu aneksu do umowy z Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Banery