BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1025/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 sierpnia 2002r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 1026/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 sierpnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 638/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego dnia 13 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Uchwała Nr 1027/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 sierpnia 2002r.

 w sprawie:
zlecenia firmie "Zakład Ogólnobudowlany - Stanisław Szczęsny" robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji umowy nr WA 34321172002.

Uchwała Nr 1028/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 sierpnia 2002r. 

w sprawie:
dofinansowania Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 1029/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 sierpnia 2002r. 

w sprawie:
przystąpienia do opracowanego przez WOKiSS programu pod nazwą Regionalny Ośrodek Informacji Europejskiej.

Uchwała Nr 1030/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 sierpnia 2002r. 

w sprawie:
 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie II przetargu, nieograniczonego na dostawę mebli dla Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym.

Banery