BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1025/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIIEGO
z dnia 2 sierpnia 2002r.

 

w sprawie: przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XL/283/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002 r.,
uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznać z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki finansowe następującym podmiotom:
1. Związkowi Spółek Wodnych w Obornikach w wysokości 8.000 zł na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych szczegółowych na terenie gminy Murowana Goślina,
2. Kołu Łowieckiemu "Orzeł" w Poznaniu w wysokości 3.000 zł na dofinansowanie kosztów odstrzału redukcyjnego lisów i jenotów z terenu obwodów łowieckich nr 31 i 85,
3. Gminnej Spółce Wodno–Melioracyjnej w Pobiedziskach w wysokości 8.000 zł na dofinansowanie kosztów odmulenia rowu melioracyjnego G-63.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Do Starostwa Poznańskiego wpłynęły wnioski:
1. Związku Spółek Wodnych w Obornikach o dofinansowanie w wysokości 9 tys. zł kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Murowana Goślina,
2. Koła Łowieckiego Nr 79 o dofinansowanie kosztów odstrzału redukcyjnego lisów i jenotów w wysokości 3.600 zł,
3. Gminnej Spółce Wodno–Melioracyjnej w Pobiedziskach o dofinansowanie w wysokości 29.142 zł kosztów konserwacji rowu szczegółowego G-63.
Wnioski zostały zaopiniowane przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z opinią Komisji i uwzględniając to, że składka członkowska obowiązująca w Gminnej Spółce Wodno – Melioracyjnej w Murowanej Goślinie jest zbyt niska, że Koło Łowieckie nr 79 nie działa wyłącznie na terenie powiatu poznańskiego oraz to, że Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Pobiedziskach źle dotychczas wywiązywała się ze swoich zadań Zarząd Powiatu Poznańskiego postanowił przyznać dotację w wysokości jak w niniejszej uchwale.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 11:26
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-17 14:53

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5748
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-20 13:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-12 14:59