BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1031/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 sierpnia 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika rolniczego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 1032/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 sierpnia 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę rębarki do gałęzi dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3 Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 1033/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 sierpnia 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na modernizację kotłowni w OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pl. Przemysława 9.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 1034/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 sierpnia 2002r.

w sprawie:
zlecenia firmie "SETI - Ośrodek Doradztwa Energetycznego" wykonania audytu energetycznego dla budynku przy ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 1035/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 sierpnia 2002r.

w sprawie:
zlecenia firmie "SETI - Ośrodek Doradztwa Energetycznego" wykonania audytu energetycznego dla budynków ZSOiZ w Mosinie.

Uchwała Nr 1036/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 sierpnia 2002r.

w sprawie:
zlecenia firmie "SETI - Ośrodek Doradztwa Energetycznego" wykonania planu termomodernizacyjnego dla budynków należących do Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 1037/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 sierpnia 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomością zabudowaną położoną w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwałę Nr 1038/2002

w sprawie:
przydzielenia kwoty 2.500zł Fundacji BIEDA na dofinansowanie szkolenia z funduszy oświaty (pisemną postać uchwały) przygotuje Wydział Promocji.

Uchwała Nr 1039/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 sierpnia 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia założeń do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Banery