BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1039/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia założeń do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Na podstawie: uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały Budżetowej nr IX/71/99 z dnia 24 czerwca 1999 r.

§ 1. Zatwierdza się założenia do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003 (zgodnie z załącznikiem nr 1)

§ 2. Postanawia się przekazać powyższe założenia Radzie Powiatu Poznańskiego oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr IX/71/99 z dnia 24 czerwca 1999 r. Zarząd Powiatu w dniu 27 maja 2002 r. określił projekt założeń do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002. Projekt ten został przekazany Radzie Powiatu oraz wszystkim jednostkom organizacyjnym. Do dnia 23 sierpnia nie wniesiono żadnych uwag do propozycji założeń budżetowych.
W związku z brakiem uwag do projektu założeń do budżety Powiatu Poznańskiego na rok 2003, określonych w uchwale Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 1039/2002 z dnia 27 maja 2002 r., postanawia się zatwierdzić założenia do budżetu i przekazać je Radzie Powiatu oraz jednostkom organizacyjnym.

Wicestarosta Poznański
Jan Grabkowski

Załącznik nr 1

Założenia do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003, z dnia 12 sierpnia 2002 r.

Lp. Nazwa wskaźników Wskaźniki na rok 2003
1. Średnioroczny wskaźnik inflacji 3,8%
2. Wzrost funduszu płac 5%
3. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 4,2%
4. Wzrost cen towarów i usług inwestycyjnych 3,4%
5. Wzrost cen paliw i energii 5%
6. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 2.300 zł
7. Najniższe wynagrodzenie pracowników 760 zł
8. Odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego 658 zł

Wicestarosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 11:41
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-20 13:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7086
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-20 13:46
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43