BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1040/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2002r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika rolniczego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Uchwała Nr 1041/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2002r. 

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rębarki do gałęzi dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Uchwała Nr 1042/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu na dostawę rębarki do gałęzi dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 1043/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2002r.

w sprawie:
 zmiany Uchwały Zarządu Nr 1037/2002 z dnia 12 sierpnia 2002r.  

Uchwała Nr 1044/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2002r.

w sprawie:
przyznania dotacji na dofinansowanie działań w zakresie pomocy społecznej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu na zakup wanny rehabilitacyjnej z przeznaczeniem na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 1045/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2002r.

 w sprawie:
dofinansowania Ludowego Klubu Jeździeckiego ABARIA IWNO.

Banery