BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1046/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2002r.

 

w sprawie: zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się układ wykonawczy dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002 zgodnie z załącznikami*: nr 1 dla dochodów budżetu i nr 2 dla wydatków budżetu.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 75095 administracji publicznej – pozostała działalność.

§ 3. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 2002.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

* Załączniki do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 11:47
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-19 13:31

« wstecz

Banery