BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1047/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 września 2002r. 

w  sprawie:
nieodpłatnego przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu ciągnika rolniczego stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 1048/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 września 2002r.

w sprawie:
przeznaczenia środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 1049/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 września 2002r.

w sprawie:
zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

Banery