BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1050/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 września 2002r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rębarki do gałęzi dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Uchwała Nr 1051/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 wrzesnia 2002r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie I Etapu remontu kapitalnego budynku Zespołu
Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu, ul. Słowackiego 8.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 1052/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 września 2002r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania Towarzystwu Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie zestawu komputerowego.

Uchwała Nr 1053/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 września 2002r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 1054/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 września 2002r.

w sprawie:
opinii dot. Zaliczenia do dróg gminnych ulic osiedlowych.

Banery