BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1050/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 września 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rębarki do gałęzi dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie Powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30. poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy KOMA s.j. Zielonka 1 B, 86-005 Białe Błota w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, która zaoferowała realizację dostawy za cenę brutto 36.900,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rębarki do gałęzi złożono 4 oferty:

Nr oferty Nazwa cena gwarancja
1. EKOMA 36.900,00 18 mies.
3. WIMET 44.950,00 18 mies.

W ogólnej punktacji na podstawie kryteriów wyboru wybrano ofertę nr 1.
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 664) ofertę nr 2 odrzucono ponieważ jest sprzeczna z dokumentacją przetargową.
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 664) ofertę nr 4 wykluczono ponieważ oferent nie złożył wymaganych oświadczeń.

Wicestarosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 11:52
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-19 13:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6165
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-19 14:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00