BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1057/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 września 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdań finansowych Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. za rok 2001.

Uchwała Nr 1058/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 września 2002r.

w sprawie:
współfinansowania prac związanych z zagospodarowaniem turystyczno-historycznej siedziby starostów poznańskich na jeziorze Małym w Pobiedziskach.

Uchwała Nr 1059/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 września 2002r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania sprzętu wyborczego.

Uchwała Nr 1060/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 września 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Uchwała Nr 1061/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 września 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie I Etapu prac związanych z modernizacją segmentu "D" w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 1062/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 września 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacji segmentu "D" budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu".
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik* do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery