BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1061/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 września 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie I Etapu prac związanych z modernizacją segmentu "D" w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór Zakładu Malarskiego Andrzeja Lewandowskiego z siedzibą 60-326 Poznań, ul. Podkomorska 50 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie I Etapu prac związanych z modernizacją segmentu "D" w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, która zaoferowała realizację zadania za cenę 235.204,03 zł (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Specjaliście ds. Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie I Etapu prac związanych z modernizacją segmentu "D" w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 złożono 6 ofert. Z powodu braków formalnych wykluczono 3 oferty (art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664). Pozostałe oferty:

Nr oferty Nazwa Cena brutto Termin realizacji
1. POPŁAWSKI 379.078,76 4 tyg.
3. ZAKŁAD MALARSKI 235.204,03 4 tyg.
6. TAXUS 332.538,82 4 tyg.

Na podstawie kryteriów wyboru ofert największą ilość punktów uzyskała oferta nr 3.

Wicestarosta
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:04
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-23 14:32

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6150
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-23 14:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33