BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1063/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2002r. 

w sprawie:
określenia wysokości stawek odpłatności za kursy w ODZ Mosina.

Uchwała Nr 1064/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2002r.

w sprawie:
przyjęcia do realizacji budowy kotłowni gazowej w budynku ZSOiZ w Rokietnicy-Filia w Owińskach,
ul. Poznańska 15 i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację w/w Inwestycji.

Uchwała Nr 1065/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2002r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na edukację ekologiczną podczas spotkania w Owińskach i organizowanego z okazji X Dni Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Uchwała Nr 1066/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2002r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na promocję Powiatu Poznańskiego podczas spotkania w Owińskach organizowanego z okazji X Dni Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Banery