BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1067/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2002r.

w sprawie:
postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. oraz powołania likwidatora.

Uchwała Nr 1068/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2002r.

w sprawie:
odwołania Pana .....................................* ze stanowiska Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Uchwała Nr 1069/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2002r. 

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu rębarki do gałęzi BERKILI 18 D.

Uchwała Nr 1070/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2002r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną położoną w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 1071/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2002r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 833/2002 z dnia 11.02.2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2002 rok.

Uchwała Nr 1072/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Uchwała Nr 1073/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2002r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Banery