BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1070/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 września 2002r.

 

w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną położoną w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633), Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną położoną w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 664) wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną przy ul. Słowackiego 8 złożono 2 oferty. Obie oferty wykluczono: ofertę nr 1 na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych; ofertę nr 2 na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych postępowanie unieważnia się, ponieważ wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:23
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-23 15:45

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6377
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-24 09:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-08 15:18