BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1074/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 października 2002r.

 

w sprawie: Przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XL/283/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. uchwala, się co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznać z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki finansowe następującym podmiotom:
1. Zarządowi Miasta i Gminy Buk w wysokości 6.444 zł na dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt,
2. Gminnej Spółce Wodno-Melioracyjnej w Swarzędzu w wysokości 5.680.74 zł na dofinansowanie kosztów konserwacji rowów we wsiach Sarbinowo i Janikowo,
3. Misyjnemu Seminarium Duchownemu Księży Werbistów w Chludowie w wysokości 31.596 zł na dofinansowanie kosztów prac remontowych stawu stanowiącego obiekt małej retencji wodnej w parku zabytkowym,
4. Związkowi Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu w wysokości 6.000 zł na dofinansowanie kosztów ułożenia rurociągu betonowego na rowie nr RJSG we wsi Dobieżyn gmina Buk.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Rozpatrując wnioski:
1. Zarządu Miasta i Gminy Buk o dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt w wysokości 6.444 zł,
2. Gminnej Spółce Wodno-Melioracyjnej w Swarzedzu o dofinansowanie kosztów konserwacji rowów we wsiach Sarbinowo i Janikowo, w wysokości 5.680.74 zł,
3. Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Chludowie o dofinansowanie remontu stawu w wysokości 31.596 zł,
4. Związku Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu o dofinansowanie kosztów ułożenia rurociągu betonowego na rowie nr RJSG we wsi Dobieżyn gmina Buk w wysokości 6.000 zł,
Zarząd Powiatu Poznańskiego rozważył, że:
1. Gmina Buk niewłaściwie oszacowała potrzeby w zakresie utylizacji padłych zwierząt, występując z wnioskiem w tym względzie w kwietniu br.,
2. Spółka Wodna w Swarzędzu nie posiada dostatecznej ilości środków finansowych na wykonanie konserwacji urządzeń mielioracyjnych,
3. Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów nie posiada dostatecznej kwoty na pilne wykonanie remontu stawu nakazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
4. Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu nie posiada dostatecznej ilości środków finansowych na bardzo potrzebne zastąpienie rowu otwartego RJSG na rurociąg betonowy we wsi Dobeżyn gm. Buk.
Uwzględniając powyższe oraz pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu Poznańskiego, Zarząd Powiatu Poznańskiego postanowił przyznać dotację w wysokości jak w niniejszej uchwale.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:29
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-24 09:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7855
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-24 10:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:33