BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1081/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 października 2002r. 

w  sprawie:
odwołania Pana .................................* ze stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Kobylnicy.

Uchwała Nr 1082/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 października 2002r.

w sprawie:
powołania Pana Bogusława Balczyńskiego na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.

Uchwała Nr 1083/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 października 2002r.

 w sprawie:
umorzenia należności pieniężnych.

Uchwała Nr 1084/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 października 2002r.

w sprawie:
zlecenia firmie "ZRPB-Jan Popławski" robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji umowy nr OPI 3432/40/2001.

Uchwała Nr 1085/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 października 2002r.

w sprawie:
wykonania drogi pieszo-jezdnej przed wejściem do budynku Szkoły Średniej w Swarzędzu.

Uchwała Nr 1086/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 października 2002r.

w sprawie:
przyznania z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Banery