BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1089/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 października 2002r. 

w sprawie:
1. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie remontu dachów budynków czteropokojowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach - gmina Dopiewo oraz odgrzybianie pomieszczeń.

Uchwała Nr 1090/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 października 2002r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy
- filia w Owińskach, ul. Poznańska 15.

Uchwała Nr 1091/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 października 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na budowę kotłowni
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i zawodowych w Rokietnicy - filia w Owińskach, ul. Poznańska 15.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 1092/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 października 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzątanie pomieszczeń i terenu wokół nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 1093/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 października 2002r.

w sprawie:
udzielenia ulgi czynszowej Spółce Partnerskiej Głodowska, Kucharczyk-Baumann, Modzelewska, Szperkowska - Lekarska Praktyka Diabetologiczna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 1094/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 października 2002r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania Miejskiemu Klubowi Sportowemu HURAGAN w Pobiedziskach zestawu komputerowego z drukarką.

Uchwała Nr 1095/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 października 2002r.

w sprawie:
zbycia aparatów komórkowych.

Uchwała Nr 1096/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 października 2002r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 1066/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2002 roku.

Uchwała Nr 1097/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 października 2002r.

w sprawie:
podziału środków finansowych na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 1098/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 października 2002r.

w sprawie:
zwolnienia z opłaty za korzystanie z sali konferencyjnej.

Uchwała Nr 1099/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 października 2002r.

w sprawie:
zwolnienia z opłat czynszu za najem pomieszczenia sklepiku szkolnego prowadzonego przez firmę BAR KARO, działającego na terenie Zespołu Szkół im. D. Chłapowskiego przy ul. Obornickiej 1 w Bolechowie.

Banery